Nabídka služeb
Klasická léčebná masáž

Záda + šíje 300,- 30 min
Dolní končetiny 400,- 40 min
Horní končetiny 200,- 20 min
Celková 900,- 90 min

Masáž lávovými kameny

Jedna z nejpříjemnějších masáží, která dokáže svými účinky uspokojit i ty nejnáročnější z Vás. Pro své relaxační a regenerační účinky se hodí zejména pro lidi pod neustálým tlakem a stresem. Masáž se provádí zahřátými lávovými kameny, které výborně akumulují teplo přecházející do ztuhlých a unavených svalů. Tato relaxační technika výborně stimuluje krevní oběh a lymfatický systém. Hluboce relaxuje a harmonizuje organismus, prohřívá celé tělo, napomáhá detoxikaci organismu a také vyrovnává energii v těle. Úžasně si odpočinete a ještě dlouho po masáži budete cítit teplo z kamenů.

Reflexní masáž

Je manuelní léčebný zásah na povrchu těla, který je aplikován na místě druhotných změn. Ovlivňuje všechny dosažitelné vrstvy a aby mohly být ovlivnitelné, masáž je prováděna bez masážní emulze a razantními hmaty. Postihuje všechny tkáňové vrstvy dosažitelné z povrchu těla a ovlivňuje tak reflexní (přenesené) změny v kůži, podkoží, povázce i na okostici vhodných kostních ploch.

Vojtova metoda

Vojtův princip je diagnostický a terapeutický systém u hybných poruch, hlavně u dětí.
Princip je zákonitost, pravidlo, které dává základ nějaké věci. Vojtovu principu dávají základ zákonitosti přiřazené následujícím třem oblastem:

  1. motorický vývoj dítěte v 1.roce života (zvláště posturální ontogeneze)
  2. diagnostika, zvláště raná diagnostika do 3. měsíce života
  3. terapie, zvláště raná terapie v prvních 6. měsících života

Je jim společné pozorování, analýza a aktivace hybných vzorců, které vysvětlují,zda geneticky dané a tím vrozené hybné programy mohou být použity, nebo zda lze tohoto použití dosáhnout pomocí terapie.

Pod pojmem hybné vzorce se v této souvislosti rozumí společné a doplňující se funkce různých svalových skupin, které tělo drží, a s nimiž se tělo vzpřimuje proti zemské přitažlivosti, pohybuje se vpřed a provádí cílené pohyby. Tyto hybné vzorce jsou nezbytné i pro vyjadřovací možnosti člověka, neboť chování osoby je vždy spojeno s pohybem. Hybné vzorce jsou koordinovány a kontrolovány v centrálním nervovém systému při zapojení senzorických signálů motorického systému, a proto jsou označovány za senzomorické hybné vzorce.

Měkké a mobilizační techniky

Jedná se o techniku kdy uvolňujeme a mobilizujeme měkké tkáně(kůži, podkoží, obaly svalů, svaly), kloubní pouzdra, vazy, šlachy, chrupavky). Součástí měkkých technik je strečing, polohová relaxace. Mezi tyto techniky pro uvolnění kloubních blokád patří velmi často používaná "post-izometrická relaxace" a "joint play". Pomocí měkkých technik odhalujeme HAZ (hyperalgické zóny), které následně odstraňujeme.

Léčebná tělesná výchova

Využívá koncepty upravené pohybové aktivity za účelem prevence a znovuobnovení, úpravy nebo zlepšení funkcí organismu u jedinců se změněným stavem především muskuloskeletálního aparátu (svalová nerovnováha, nevhodné pohybové chování, které vede k přetěžování, poúrazové stavy a další).

SM systém

Je vhodný pro lidi s problémy bolesti zad nebo kteří chtějí poruchám páteře předejít. Cvičení má také velký význam u prevence a léčby velkých kloubů.Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu. Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci.

Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2-17 let (podoskop/podocam)

Manuální terapie dle L. Mojžíšové

Aplikovaná kineziologie – cv. na míčích a labilních plochách

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

Tejping

Tejpování je fyzioterapeutická metoda, jejímž úkolem je především uvolnit namáhané a přetížené svaly. Dalším využitím je zpevnění svalů, a to v případech kdy s tělo chystá na náročný výkon jako je sport, tůra nebo jiný náročný pohyb. Základem je lepení tejpovacích pásků na vybraná místa.